CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ   Nr. 94/ 09.03.2022

1. Aprobarea Raportului de activitate al Asociației GAL Timișul de Centru pentru anul
2021;
2. Aprobarea Execuției Bugetare a Asociației GAL Timișul de Centru pentru anul 2021;
3. Aprobarea Bilanțului contabil al Asociației GAL Timișul de Centru pentru anul 2021 și
al Raportului Cenzorului pentru anul 2021;
4. Actualizarea membrilor Asociației si aprobarea aderării noilor membri ai Asociației;
5. Împuternicirea Presedintelui Asociatiei în vederea semnării Statutului și Actului
constitutitiv actualizat;
6. Împuternicirea Consiliului Director pentru aprobarea modificărilor Strategiei de
Dezvoltare Locală a GAL Timișul de Centru în perioada de tranziție către următoarea
perioadă de programare (2021-2022);
7. Împuternicirea Consiliului Director pentru aprobarea depunerii unor proiecte în
cadrul sub-măsurii 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale
GAL;
8. Infomare privind stadiul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală;
9. Diverse.
În cazul în care Adunarea Generală nu este statutar constituită la prima convocare
(2/3 din numărul membrilor) prin neîndeplinirea condiției de cvorum, data celei de-a
doua convocări va fi în 22.03.2022, ora 11:00, în aceași locație, conform art.11, alin.(3)
din Statutul Asociației.

Articol publicat în data de 09.03.2022.