COMUNICAT DE PRESĂ

 

Finalizarea proiectului DESA1-DEZVOLTARE SOCIALĂ, EDUCAȚIONALĂ ȘI ANTREPRENORIAT-TIMIȘUL DE CENTRU (ZONA VEST)

 

Subscrisa ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU, în calitate de Lider de proiect, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul: „DESA1-DEZVOLTARE SOCIALĂ, EDUCAȚIONALĂ ȘI ANTREPRENORIAT-TIMIȘUL DE CENTRU (ZONA VEST)” , Cod Smis 130177 .

 

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020), Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv Specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Perioada de implementare a fost între 02.12.2020 și 23.07.2023, în 7 UAT-uri din  teritoriul GAL Timișul de Centru și a avut o valoare totală de 4.555.132,01 Lei,finanțarea nerambursabilă a fost de 4.469.021,00 Lei, din care 4.252.798,05 Lei din Fondul Social European și 216.222,95 Lei din Bugetul Național.

Proiectul a fost derulat în parteneriat cu: DAST TRAINING CENTER SRL, LICEUL TEORETIC ”DAVID VONIGA” GIROC, DAST SYSTEMS SRL, ABC CENTRUL MEDICAL DR. PÎRJOL SRL .

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea sociala, educațională și de ocupare pentru 256 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată situată în zona Vest a teritoriului Grupului de Acțiune Locală Timișul de Centru, prin măsuri integrate în vederea întreruperii cercului vicios al excluziunii sociale și sărăciei.

Astfel, în urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 256 de persoane au beneficiat de servicii sociale și servicii medicale ( 192 adulți și 64 copii);80 de persoane au absolvit cursuri de formare antreprenorială; 107 persoane au absolvit cursuri de formare/inițiere profesională;12 societăți comerciale au beneficiat de finanțare nerambursabilă în valoare totală de 1.393.200,00 Lei; 24 de locuri de muncă create în urma finanțării celor 12 societăți comerciale; 96 de persoane au fost mediate în vederea încadrării pe piața muncii din care 24 au obținut un loc de muncă; 64 de copii au beneficiat de măsuri de acompaniere ( rechizite școlare); 215 persoane au participat la campanii privind sănătatea reproducerii/planificare familială; 64 de copii au fost informați cu privire la regulile de igienă personală; 326 de persoane au participat la campaniile de informare pentru combaterea discriminarii, promovarea egalitatii de sanse si multiculturalismului; operaționalizarea Centrului Social Comunitar-Șag pentru acordarea serviciilor integrate .

Pe perioada de sustenabilitate a proiectului,în cadrul Centrului Social Comunitar-Șag, în urma acordului de colaborare încheiat cu ABC Centrul Medical Dr. Pîrjol SRL , persoanele din comunitățile marginalizate  vor putea beneficia în continuare de servicii medicale și sociale.

Implementarea proiectului DESA1-DEZVOLTARE SOCIALĂ, EDUCAȚIONALĂ ȘI ANTREPRENORIAT-TIMIȘUL DE CENTRU (ZONA VEST) a avut un impact social direct la nivelul comunității locale.

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați www.centrucomunitarsag.ro sau la numărul de telefon 0356.172.943 .