Nr.  305 din 11.10.2023

 

CERERE DE OFERTĂ

 

In atentia operatorilor economici interesati,

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU cu sediul in localitatea Ghiroda, Str. Victoria, Nr. 48, Jud. Timș, va invita sa  participati la selectia de oferte pentru furnizare servicii de promovare în presa scrisă/online, realizată în cadrul proiectului ”SPRIJIN PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ-TIMIȘUL DE CENTRU” , Decizie finanțare Nr. D19100000012353700202

 

  1. Obiectul a contractului:Achizitia  servicii de promovare în presa scrisă/online
  2. Coduri CPV:79341000-6-Servicii de publicitate
  3. Codul CAEN principal sau secundar inscris in certificatul ORC necesar participarii la ofertare trebuie sa fie corespunzator activitatii ce face obiectul achizitiei
  4. Tipul şi durata contractului: contract de prestări servicii/maxim 3luni
  5. Procedura de atribuire: atribuire directa
  6. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
  7. Perioada minima de valabilitate a ofertei:minim 30 zile
  8. Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 10.2023 ora 12:00
  9. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la:persoana de contact DAVID ANDREI RĂZVAN, e-mail: contact@timisuldecentru.ro; : 0768186121

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

 

 

Servicii propuse a se achiziționa

Nr.

 crt

Denumire

Cantitate

Preț

Unitar lei

Fără TVA

Preț

Total lei

Fără TVA

Preț total lei

TVA inclus

1

Servicii de promovare în presa scrisă/online

– 5 articole

– 3 spoturi TV/radio

1

13.290,74

13.290,74

15.815,98

TOTAL

15.815,98

Articol publicat în data de 11.10.2023.