Nr. 306 din 11.10.2023

 

CERERE DE OFERTĂ

 

In atentia operatorilor economici interesati,

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU cu sediul in localitatea Ghiroda, Str. Victoria, Nr. 48, Jud. Timș, va invita sa  participati la selectia de oferte pentru furnizare materiale de promovare utilizate în acțiunile de animare, realizată în cadrul proiectului ”SPRIJIN PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ-TIMIȘUL DE CENTRU” , Decizie finanțare Nr. D19100000012353700202

 

  1. Obiectul a contractului:Achizitia  materiale de promovare utilizate în acțiunile de animare
  2. Coduri CPV:79800000-2 Servicii tipografice și servicii conexe
  3. Codul CAEN principal sau secundar inscris in certificatul ORC necesar participarii la ofertare trebuie sa fie corespunzator activitatii ce face obiectul achizitiei
  4. Tipul şi durata contractului: contract de furnizare bunuri/maxim 3luni
  5. Procedura de atribuire: atribuire directa
  6. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
  7. Perioada minima de valabilitate a ofertei:minim 30 zile
  8. Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 10.2023 ora 12:00
  9. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la:persoana de contact DAVID ANDREI RĂZVAN, e-mail: contact@timisuldecentru.ro; : 0768186121

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

 

Nr.

 crt

Denumire

Cantitate

Preț

Unitar lei

Fără TVA

Preț

Total lei

Fără TVA

Preț total lei

TVA inclus

1

Flyere

6500

 

 

 

2

Pix personalizat

498

 

 

 

3

Blocknotes personalizat

498

 

 

 

4

Roll-up personalizat

2

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

Facilitator de dezvoltare comunitară

DAVID ANDREI RĂZVAN

 

 

Aprobat,

Manager proiect,

IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN

 

Articol publicat în data de 11.10.2023.