Parteneriatul public – privat Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru s-a constituit la iniţiativa comunelor Moşniţa Nouă şi Giroc, precum şi ȋn urma acţiunilor de informare şi consultare care au avut loc ȋn teritoriu, pe raza a 15 UAT – uri, din care 14 localităţi sunt din judeţul Timiş (2 oraşe – Ciacova şi Buziaş şi 12 comune – Tormac, Sînmihaiu Român, Moşniţa Nouă, Niţchidorf, Şag, Parţa, Giroc, Ghiroda, Chevereşu Mare, Giulvăz, Sacoşu Turcesc şi Peciu Nou) şi o localitate este din judeţul Caraş–Severin, respectiv comuna Vermeş.

Numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială a Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru este conform RPL 2011 de 63.903 locuitori, dispuşi pe o suprafaţă totală de 1321,87 km2. Teritoriul acoperit este unul omogen, coeziv din punct de vedere social, caracterizat prin tradiţii comune, identitate locală, nevoi şi aşteptări comune. În cadrul parteneriatului s-au asociat 63 membri, astfel: 15 parteneri publici, 11 ONG – uri, 35 agenţi economici şi 2 persoane fizice. În cadrul parteneriatului, sectorul public reprezintã 23,81%, iar sectorul privat 76,19% (respectiv 3,17% persoane fizice, 17,46% societatea civilã şi 55,56% agenți economici).

Partenerii au fost implicaţi în toate etapele procesului de elaborare a strategiei, realizându-se un schimb de informații și viziuni relevante pentru procesul de dezvoltare a teritoriului.

Zona de interes pentru implementarea parteneriatului prezintă un potențial agricol ridicat și are un istoric recunoscut pentru activitățile tradiționale. O mare parte din membri au ca activitate principală agricultura. Cu excepţia domnilor Redac Dan – Cosmin şi Zota Flavius – Graţian, partenerii care desfăşoară acţivităţi agricole sunt înregistrați ca persoane juridice și au exploatații cu suprafațe mici sau medii.

În procesul de formare a parteneriatului s-a urmărit atragerea de membri din domenii diversificate de activitate, dar al căror domeniu de activitate să fie fieîn concordanța cu specificul zonei şi care să vină în sprijinul administrativ şi economic al Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru. Sectorul serviciilor este format din parteneri precum: Cabinet Medical Doctor Zarici Maria, cabinet medical veterinar Dr. Vîrtosu Dan, Grup Sin Electric S.R.L., S.C. European Purchasing S.R.L., Total Recycling S.R.L., Roxinov Construct S.R.L., Dole Paradisul Verde S.R.L., Grinta S.R.L. şi Lavaseco Patrik S.R.L.

Componența parteneriatului Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru

PARTENERI PUBLICI
Nr. crt.Denumire partenerSediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate)Obiect de activitate
1.Comuna TormacTormacadministrație publică locală
2.Comuna Sînmihaiu RomânSînmihaiu Român, Timişadministrație publică locală
3.Comuna VermeșVermeș, Caraş Severinadministrație publică locală
4.Comuna Moșnița NouăMoșnița Nouă, Timişadministrație publică locală
5.Oraş BuziașBuziaș, Timişadministrație publică locală
6.Comuna NițchidorfNițchidorf, Timişadministrație publică locală
7.Comuna ȘagȘag, Timişadministrație publică locală
8.Comuna ParțaParța, Timişadministrație publică locală
9.Comuna GirocGiroc, Timişadministrație publică locală
10.Comuna Chevereșu

Mare

Chevereșu Mare, Timişadministrație publică locală
11.Comuna GhirodaGhiroda, Timişadministrație publică locală
12.Oraş CiacovaCiacova, Timişadministrație publică locală
13.Comuna GiulvăzGiulvăz, Timişadministrație publică locală
14.Comuna Sacoșu TurcescSacoșu Turcesc, Timişadministrație publică locală
15.Comuna Peciu NouPeciu Nou, Timişadministrație publică locală
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 23,81%
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)
Nr. crt.Denumire partenerSediul  social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială(localitate)Obiect de activitate
1.SZEKELY M. ADRIANA I.I.TormacCultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase
2.POPESCU ALEX MATEI I.I.sat Cadar, com. TormacCultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase
3.URDA MARIA-ALEXANDRA I.I.PişchiaActivități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor)
4.RUCK TRICOT SRLGhirodaFabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
5.CABINET MEDICAL DR. ZARICI MARIAChevereşu MareActivităţi de asistenţă medicală specializată
6.GRUP SIN ELECTRIC SRLsat Uliuc,com. Sacoşu TurcescLucrări de instalaţii electrice
7.ZEIKUS SRLsat Cadar, com. TormacCreşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor şi asinilor
8.EUROPEAN PURCHASING CONSULT SRLParţaIntermedieri în comerţ cu

produse diverse

9.EUROPEAN PURCHASING BUILDING SRLŞagLucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
10.DR. BOBIC NARCIS SRLChevereşu MareActivităţi veterinare
11.DULE & DULE SRLTimișoaraComerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
12.TOTAL RECYCLING SRLOrţişoaraRecuperarea materialelor reciclabile sortate
13.AGRONICULA SRLŞagCultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase
14.EUROFUNCTION SRLMoșnița NouăActivități de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
15.PUȘCHIȚA PAU PFAGirocComerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
16.ROXINOV CONSTRUCT SRLsat Urseni, com. Moşniţa NouăLucrări de construcţii a clădirilor

rezidenţiale şi nerezidenţiale

17.DAV AQUA RELAX
SRL
Sat Sânmihaiu German, com. Sânmihaiu RomanHoteluri și alte facilități de cazare similare
18.JEBELEAN SILVIU-

VICTORIAN- CADASTRU, GEODEZIE ȘI CARTOGRAFIEI

TimişoaraCadastru, geodezie şi cartografie
19.D&S ANIMALGirocActivităţi veterinare

 

 

CENTER SRL
20.DEN-DY-DEN SRLNiţchidorfBaruri şi alte activităţi de servire

a băuturilor

21.MCI PERFECT SOLUTION SRL-DMoşniţa NouăLucrări de pardosire şi placarea pereţilor
22.LAVASECO PATRIK SRLGirocRestaurante
23.CARSADE INVEST SRLBuziaşActivităţi de întreţinere peisagistică
24.PETRICAȘ FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALAParţaCultivarea cerealelor (exclusiv

orez), plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase

25.DOLE PARADISUL

VERDE SRL

GirocComerţ cu ridicata al fructelor şi

legumelor

26.GRINTA SRLGirocRestaurante
27.KONYA ANDREI PFASânmihaiu RomânActivități în ferme mixte (cultură

vegetală combinată cu creşterea

animalelor)

28.DUNCA IOAN

ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ

ParţaCultivarea cerealelor (exclusiv

orez), plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase

29.CAMPING SPORT

SRL

ŞagAlte servicii de cazare
30.LITHOS GROUP SRLGirocActivităţi de arhitectură,

inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea

31.RADULOV SRLsat Sânmihaiu German,

com. Sânmihaiu Român

Activităţi ale bazelor sportive
32.PREMITIM

CONSULTING SRL

Peciu NouActivităţi de consultanţă pentru

afaceri şi management

33.RONAVET SRLBuziaşActivităţi veterinare
34.GIROCEANA SRLGirocAlte transporturi terestre de

călători n.c.a.

35.MOICA IOAN

ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ

TimişoaraCultivarea strugurilor
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT 55,56%
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)
Nr.

crt.

Denumire partenerSediul  social/sediul

secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1

Obiect de activitate2
1.FUNDAȚIA BLITZGirocDezvoltare personală şi

educaţională

 

 

2.ASOCIAȚIE „PRO

COMUNITY” TORMAC

TormacAsociația reprezintă interesele

tinerilor

3.ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV E.P. RACING TEAMŞagAsociația reprezintă promovarea

sportului

4.ASOCIAȚIA TIMIȘUL

VERDE

GirocAsociația reprezintă domeniul

protecției mediului

5.ASOCIAȚIA EUROPA

DE STUDII POLITICE

ȘI EDUCAȚIE CIVICĂ

TimişoaraDezvoltare personală şi

educaţională

6.ASOCIAȚIA

CRESCĂTORILOR

DE BOVINE OBAD

CiacovaAsociația reprezintă domeniul

creşterii animalelor. Formă asociativă

7.ASOCIAȚIA

CULTURALA GHIOCELUL GIROC

GirocAsociația promovează valorile culturale şi tradiţionale locale
8.CENTRUL ROMILOR

PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI DEZVOLTARE COMUNITARĂ CRIS- DC

TimişoaraAsociația reprezintă interesele

romilor

9.FUNDAȚIA

PRO TORMAC

TormacDezvoltare comunitară
10.ASOCIAȚIA LUNCA

POGĂNIȘULUI

TimisoaraDezvoltare comunitară
11.ASOCIAȚIA DE

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PĂDUREA BISTRA

Moşniţa NouăDezvoltare comunitară
PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 17,46%
PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE
Nr.

crt.

Nume și prenumeDomiciliu1Domeniu de activitate relevant

în raport cu SDL

1.REDAC DAN-

COSMIN

BuziaşDirector Aquatim Buziaş
2.ZOTA FLAVIUS

GRAȚIAN

GirocConsilier juridic
PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT

3,17%