Parteneriatul public – privat Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru s-a constituit la iniţiativa comunelor Moşniţa Nouă şi Giroc, precum şi ȋn urma acţiunilor de informare şi consultare care au avut loc ȋn teritoriu, pe raza a 15 UAT – uri, din care 14 localităţi sunt din judeţul Timiş (2 oraşe – Ciacova şi Buziaş şi 12 comune – Tormac, Sînmihaiu Român, Moşniţa Nouă, Niţchidorf, Şag, Parţa, Giroc, Ghiroda, Chevereşu Mare, Giulvăz, Sacoşu Turcesc şi Peciu Nou) şi o localitate este din judeţul Caraş–Severin, respectiv comuna Vermeş.

Numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială a Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru este conform RPL 2011 de 63.903 locuitori, dispuşi pe o suprafaţă totală de 1321,87 km2. Teritoriul acoperit este unul omogen, coeziv din punct de vedere social, caracterizat prin tradiţii comune, identitate locală, nevoi şi aşteptări comune. În cadrul parteneriatului s-au asociat 63 membri, astfel: 15 parteneri publici, 11 ONG – uri, 35 agenţi economici şi 2 persoane fizice. În cadrul parteneriatului, sectorul public reprezintã 23,81%, iar sectorul privat 76,19% (respectiv 3,17% persoane fizice, 17,46% societatea civilã şi 55,56% agenți economici).

Partenerii au fost implicaţi în toate etapele procesului de elaborare a strategiei, realizându-se un schimb de informații și viziuni relevante pentru procesul de dezvoltare a teritoriului.

Zona de interes pentru implementarea parteneriatului prezintă un potențial agricol ridicat și are un istoric recunoscut pentru activitățile tradiționale. O mare parte din membri au ca activitate principală agricultura. Cu excepţia domnilor Redac Dan – Cosmin şi Zota Flavius – Graţian, partenerii care desfăşoară acţivităţi agricole sunt înregistrați ca persoane juridice și au exploatații cu suprafațe mici sau medii.

În procesul de formare a parteneriatului s-a urmărit atragerea de membri din domenii diversificate de activitate, dar al căror domeniu de activitate să fie fieîn concordanța cu specificul zonei şi care să vină în sprijinul administrativ şi economic al Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru. Sectorul serviciilor este format din parteneri precum: Cabinet Medical Doctor Zarici Maria, cabinet medical veterinar Dr. Vîrtosu Dan, Grup Sin Electric S.R.L., S.C. European Purchasing S.R.L., Total Recycling S.R.L., Roxinov Construct S.R.L., Dole Paradisul Verde S.R.L., Grinta S.R.L. şi Lavaseco Patrik S.R.L.

Componența parteneriatului Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru

PARTENERI PUBLICI
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) Obiect de activitate
1. Comuna Tormac Tormac administrație publică locală
2. Comuna Sînmihaiu Român Sînmihaiu Român, Timiş administrație publică locală
3. Comuna Vermeș Vermeș, Caraş Severin administrație publică locală
4. Comuna Moșnița Nouă Moșnița Nouă, Timiş administrație publică locală
5. Oraş Buziaș Buziaș, Timiş administrație publică locală
6. Comuna Nițchidorf Nițchidorf, Timiş administrație publică locală
7. Comuna Șag Șag, Timiş administrație publică locală
8. Comuna Parța Parța, Timiş administrație publică locală
9. Comuna Giroc Giroc, Timiş administrație publică locală
10. Comuna Chevereșu

Mare

Chevereșu Mare, Timiş administrație publică locală
11. Comuna Ghiroda Ghiroda, Timiş administrație publică locală
12. Oraş Ciacova Ciacova, Timiş administrație publică locală
13. Comuna Giulvăz Giulvăz, Timiş administrație publică locală
14. Comuna Sacoșu Turcesc Sacoșu Turcesc, Timiş administrație publică locală
15. Comuna Peciu Nou Peciu Nou, Timiş administrație publică locală
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 23,81%
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)
Nr. crt. Denumire partener Sediul  social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială(localitate) Obiect de activitate
1. SZEKELY M. ADRIANA I.I. Tormac Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase
2. POPESCU ALEX MATEI I.I. sat Cadar, com. Tormac Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase
3. URDA MARIA-ALEXANDRA I.I. Pişchia Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor)
4. RUCK TRICOT SRL Ghiroda Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
5. CABINET MEDICAL DR. ZARICI MARIA Chevereşu Mare Activităţi de asistenţă medicală specializată
6. GRUP SIN ELECTRIC SRL sat Uliuc,com. Sacoşu Turcesc Lucrări de instalaţii electrice
7. ZEIKUS SRL sat Cadar, com. Tormac Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor şi asinilor
8. EUROPEAN PURCHASING CONSULT SRL Parţa Intermedieri în comerţ cu

produse diverse

9. EUROPEAN PURCHASING BUILDING SRL Şag Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
10. DR. BOBIC NARCIS SRL Chevereşu Mare Activităţi veterinare
11. DULE & DULE SRL Timișoara Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
12. TOTAL RECYCLING SRL Orţişoara Recuperarea materialelor reciclabile sortate
13. AGRONICULA SRL Şag Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase
14. EUROFUNCTION SRL Moșnița Nouă Activități de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
15. PUȘCHIȚA PAU PFA Giroc Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
16. ROXINOV CONSTRUCT SRL sat Urseni, com. Moşniţa Nouă Lucrări de construcţii a clădirilor

rezidenţiale şi nerezidenţiale

17. DAV AQUA RELAX
SRL
Sat Sânmihaiu German, com. Sânmihaiu Roman Hoteluri și alte facilități de cazare similare
18. JEBELEAN SILVIU-

VICTORIAN- CADASTRU, GEODEZIE ȘI CARTOGRAFIEI

Timişoara Cadastru, geodezie şi cartografie
19. D&S ANIMAL Giroc Activităţi veterinare

 

 

CENTER SRL
20. DEN-DY-DEN SRL Niţchidorf Baruri şi alte activităţi de servire

a băuturilor

21. MCI PERFECT SOLUTION SRL-D Moşniţa Nouă Lucrări de pardosire şi placarea pereţilor
22. LAVASECO PATRIK SRL Giroc Restaurante
23. CARSADE INVEST SRL Buziaş Activităţi de întreţinere peisagistică
24. PETRICAȘ FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA Parţa Cultivarea cerealelor (exclusiv

orez), plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase

25. DOLE PARADISUL

VERDE SRL

Giroc Comerţ cu ridicata al fructelor şi

legumelor

26. GRINTA SRL Giroc Restaurante
27. KONYA ANDREI PFA Sânmihaiu Român Activități în ferme mixte (cultură

vegetală combinată cu creşterea

animalelor)

28. DUNCA IOAN

ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ

Parţa Cultivarea cerealelor (exclusiv

orez), plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase

29. CAMPING SPORT

SRL

Şag Alte servicii de cazare
30. LITHOS GROUP SRL Giroc Activităţi de arhitectură,

inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea

31. RADULOV SRL sat Sânmihaiu German,

com. Sânmihaiu Român

Activităţi ale bazelor sportive
32. PREMITIM

CONSULTING SRL

Peciu Nou Activităţi de consultanţă pentru

afaceri şi management

33. RONAVET SRL Buziaş Activităţi veterinare
34. GIROCEANA SRL Giroc Alte transporturi terestre de

călători n.c.a.

35. MOICA IOAN

ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ

Timişoara Cultivarea strugurilor
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT 55,56%
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)
Nr.

crt.

Denumire partener Sediul  social/sediul

secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1

Obiect de activitate2
1. FUNDAȚIA BLITZ Giroc Dezvoltare personală şi

educaţională

 

 

2. ASOCIAȚIE „PRO

COMUNITY” TORMAC

Tormac Asociația reprezintă interesele

tinerilor

3. ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV E.P. RACING TEAM Şag Asociația reprezintă promovarea

sportului

4. ASOCIAȚIA TIMIȘUL

VERDE

Giroc Asociația reprezintă domeniul

protecției mediului

5. ASOCIAȚIA EUROPA

DE STUDII POLITICE

ȘI EDUCAȚIE CIVICĂ

Timişoara Dezvoltare personală şi

educaţională

6. ASOCIAȚIA

CRESCĂTORILOR

DE BOVINE OBAD

Ciacova Asociația reprezintă domeniul

creşterii animalelor. Formă asociativă

7. ASOCIAȚIA

CULTURALA GHIOCELUL GIROC

Giroc Asociația promovează valorile culturale şi tradiţionale locale
8. CENTRUL ROMILOR

PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI DEZVOLTARE COMUNITARĂ CRIS- DC

Timişoara Asociația reprezintă interesele

romilor

9. FUNDAȚIA

PRO TORMAC

Tormac Dezvoltare comunitară
10. ASOCIAȚIA LUNCA

POGĂNIȘULUI

Timisoara Dezvoltare comunitară
11. ASOCIAȚIA DE

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PĂDUREA BISTRA

Moşniţa Nouă Dezvoltare comunitară
PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 17,46%
PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE
Nr.

crt.

Nume și prenume Domiciliu1 Domeniu de activitate relevant

în raport cu SDL

1. REDAC DAN-

COSMIN

Buziaş Director Aquatim Buziaş
2. ZOTA FLAVIUS

GRAȚIAN

Giroc Consilier juridic
PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT

3,17%