Comitetul  de  Selecţie  reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea proiectelor depuse în cadrul GAL Timişul de Centru.

Comitetul de selecţie a proiectelor al Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru este alcătuit din 7 membri şi este format din reprezentanţi ai partenerilor (publici, privaţi, societate civilă sau/şi persoane fizice). Partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, vor reprezenta mai mult de 50% din componenţa Comitetului de Selecţie, iar organizaţiile ce provin din oraşele Buziaş şi Ciacova, având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată nu vor depăşi 25%.

Comitetul de selecţie decide în ceea ce priveşte selectarea proiectelor în cadrul GAL prin „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.

Beneficiarii nemulţumiţi de selecţia făcută de către comitetul menţionat mai sus vor putea depune o contestaţie în termen 5 zile calendaristice de la primiriea notificării privind rezultatul selectării proiectelor. Contestaţia va fi soluţionată de către Comisia de Contestaţii. Membrii Comisiei de Contestaţii vor fi numiţi de către Consiliul Director şi vor fi diferiţi de cei ai Comitetului de Selecţie. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Contestaţii se va detalia prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare adoptat de Consiliul Director.

COMPONENȚA COMITETUL DE SELECŢIE A PROIECTELOR AL GAL TIMIŞUL DE CENTRU

PARTENERI PUBLICI 28,57 %
PartenerFuncția în CSTip/Observații
COMUNA SÎNMIHAIU ROMÂNMEMBRUAUTORITATE PUBLICA LOCALĂ
COMUNA TORMACMEMBRUAUTORITATE PUBLICA LOCALĂ
COMUNA NIŢCHIDORFMEMBRU SUPLEANTAUTORITATE PUBLICA LOCALĂ
COMUNA PECIU NOUMEMBRU SUPLEANTAUTORITATE PUBLICA LOCALĂ
PARTENERI PRIVAȚI 42,86  %
PartenerFuncția în CSTip/Observații
DR. BOBIC NARCIS SRLMEMBRUActivităţi veterinare
DEN-DY-DEN SRLMEMBRUBaruri si alte activitati de servire a bauturilor
GRUP SIN ELECTRIC SRLMEMBRULucrări de instalaţii electrice
AGRONICULA SRLMEMBRU SUPLEANTCultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
EUROPEAN PURCHASING CONSULT SRLMEMBRU SUPLEANTIntermedieri în comerţ cu produse diverse
ROXINOV CONSTRUCT SRLMEMBRU SUPLEANTLucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Descarca varianta PDF