Comitetul  de  Selecţie  reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea proiectelor depuse în cadrul GAL Timişul de Centru.

Comitetul de selecţie a proiectelor al Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru este alcătuit din 7 membri şi este format din reprezentanţi ai partenerilor (publici, privaţi, societate civilă sau/şi persoane fizice). Partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, vor reprezenta mai mult de 50% din componenţa Comitetului de Selecţie, iar organizaţiile ce provin din oraşele Buziaş şi Ciacova, având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată nu vor depăşi 25%.

Comitetul de selecţie decide în ceea ce priveşte selectarea proiectelor în cadrul GAL prin „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.

Beneficiarii nemulţumiţi de selecţia făcută de către comitetul menţionat mai sus vor putea depune o contestaţie în termen 5 zile calendaristice de la primiriea notificării privind rezultatul selectării proiectelor. Contestaţia va fi soluţionată de către Comisia de Contestaţii. Membrii Comisiei de Contestaţii vor fi numiţi de către Consiliul Director şi vor fi diferiţi de cei ai Comitetului de Selecţie. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Contestaţii se va detalia prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare adoptat de Consiliul Director.

COMPONENȚA COMITETUL DE SELECŢIE A PROIECTELOR AL GAL TIMIŞUL DE CENTRU

PARTENERI PUBLICI 28,57 %
Partener Funcția în CS Tip/Observații
COMUNA SÎNMIHAIU ROMÂN MEMBRU AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ
COMUNA TORMAC MEMBRU AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ
COMUNA NIŢCHIDORF MEMBRU SUPLEANT AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ
COMUNA PECIU NOU MEMBRU SUPLEANT AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ
PARTENERI PRIVAȚI 42,86  %
Partener Funcția în CS Tip/Observații
DR. BOBIC NARCIS SRL MEMBRU Activităţi veterinare
DEN-DY-DEN SRL MEMBRU Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
GRUP SIN ELECTRIC SRL MEMBRU Lucrări de instalaţii electrice
AGRONICULA SRL MEMBRU SUPLEANT Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
EUROPEAN PURCHASING CONSULT SRL MEMBRU SUPLEANT Intermedieri în comerţ cu produse diverse
ROXINOV CONSTRUCT SRL MEMBRU SUPLEANT Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Descarca varianta PDF