Anexe SDL variantă inițială conform clarificări 06.2016