În urma modificării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Timișul de Centru, cu Nota de aprobare a MADR înregistrată cu Nr. 258051/23.12.2019, Asociația GAL Timișul de Centru publică spre consultare  noul Ghid al Măsurii 3/6B- Promovarea activităţilor sportive, culturale şi locale, precum şi sprijinirea capacităţii administrative a societăţii civile, cu modificările ulterioare. 

Noul Ghid va fi în consultare publică în perioada 21.01.2020-30.01.2020.

Eventualele sugestii și completări cu privire la noul Ghid, se pot transmite la adresa de mail contact@timisuldecentru.ro