In atentia operatorilor economici interesati,

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU cu sediul în localitatea Ghiroda, Str. Victoria, Nr. 48, Jud. Timiș, vă invită să  participați la selecția de oferte pentru achiziția unei rulote de tip Comercial dotată cu vitrină frigorifică, raft frigorific, vitrină frigorifică orizontală și mobilier din pal, realizată în cadrul contractului C1920164L111253709412/ 30.05.2023

Obiectul a contractului: Achiziția unei rulote tip comercial dotată cu vitrină frigorifică, raft frigorific, vitrină frigorifică orizontală și mobilier din pal

 1. Coduri CPV:34223400-0 – Remorci şi semiremorci de tip caravană
 2. Codul CAEN principal sau secundar înscris în certificatul ORC necesar participării la ofertare trebuie să fie corespunzator activității ce face obiectul achiziției
 3. Tipul şi durata contractului: contract de achiziție bunuri/ de la data semnării până la data livrării bunului achiziționat
 4. Procedura de atribuire:atribuire directă/selecție de oferte
 5. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
 6. Perioada minima de valabilitate a ofertei:minim 30 zile
 7. Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 01.2024
 8. Propunerea tehnicăva fi întocmită în așa fel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu specificațiile tehnice minimale prevăzute în descrierea obiectului contractului (specificațiile tehnice) Anexa 1.
 9. Propunerea financiarăse va prezenta pe mail.  Prețul va fi exprimat pentru fiecare echipament/serviciu în parte fara a depasi pretul maximul admis /bucata conform Anexa 1, orice depăsire a acestuia va duce la descalificarea ofertei. Preţul ofertat se menţine ferm pe toată perioada de valabilitate a ofertelor și a derulării contractului. Nu se acceptă oferte alternative.
 10. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la:persoana de contact Marcu Oana Mirela, e-mail: timisuldecentru@gmail.com; Tel.: 0723620294
 11. Transmiterea ofertelor se va face prin e-mail la adresa: timisuldecentru@gmail.com
 12. Valoarea supusă licitației :98 860 lei TVA inclus
 13. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la:persoana de contact Marcu Oana Mirela, e-mail: gal.timisuldecentru@gmail.com; Tel.: 0723620294
 14. Instrucțiunile pentru ofertanți și termenii de referință se regăsesc în anexa la această cerere de ofertă

Asteptam oferta dumneavoastra pana la termenul limita mentionat anterior la adresa mentionata mai sus.

Articol publicat in data de 19.12.2023.