În urma încheierii procedurii de selecție a partenerilor în vederea depunerii și implementării proiectului în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2010-2020 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orase cu o populație de până la 20.000 locuitori”, Axa prioritară 5 — Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000  locuitori  prin  implementarea   de  măsuri/operațiuni integrate în  contextual mecanismului de DLRC, prin operaționalizarea infrastructurii sociale „Centru socio-medical din Sat Șipet, județ Timiș”, proiect finanţat prin intermediul Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru, în cadrul Măsurii 2/6B – „Infrastructură socială și medicală”, a fost selectat 1 singur partener.

Pentru mai multe detalii puteți vizualiza Procesul Verbal de selectare a partenerilor accesând butonul de mai jos.

 

Anunț publicat în data de 30.04.2019

Notă privind raportul final de selecție al partenerilor.

Publicat la data de 03.05.2019