Anunț

Concurs de planuri de afaceri din cadrul Proiectului „DESA1 – Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest)”, ID  130177

Pentru înscrierea în concurs fiecare candidat va depune, personal, un dosar conținând documentele de înscriere în concurs și planul de afaceri, toate într-un plic închis și sigilat, în format fizic, la punctul de lucru al Partener 1 – DAST TRAINING CENTER  situat la adresa: Str. Cluj, nr. 7, Et. 1, Loc. Timişoara, Jud. Timiş, România în perioada 01.07.2021-30.07.2021, în interiorul programului de lucru de luni până vineri între orele 12:00-16:00. În cadrul etapei de selecție a planurilor de afaceri pot participa:

 1. Persoane care au absolvit cursul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului și care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile.
 2. Persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul         proiectului, dar au absolvit un curs de Competente Antreprenoriale si care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile (numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului).

Etapele înscrierii în concurs și selecția planurilor de afaceri:

 • Etapa de înscriere în concurs și de selecție a planurilor de afaceri demarează cu primirea cererilor de înscriere în concurs a candidaților și a planurilor de afaceri.
 • Fiecare candidat poate depune un singur dosar, cu un singur plan de afaceri.
 • Analiza administrativă FAZA A se desfășoară în perioada 02.08.2021-04.08.2021
 • Afișarea rezultatelor analizei administrative FAZA A se va face în data de 04.08.2021
 • Depunerea contestațiilor FAZA A se desfășoară în data de 05.08.2021
 • Afișarea rezultatelor FAZA A se desfășoară în data de 06.08.2021
 • Selectarea planurilor de afaceri câștigătoare ce urmează a fi sprijinite financiar se   desfășoară în perioada 09.08.2021-  16.08.2021.
 • Publicarea rezultatelor planurilor de afaceri câștigătoare se va face pe site-ul proiectului desa1.ro în data de 17.08.2021
 • Depunerea contestațiilor se va desfășura în perioada 18.08.2021– 19.08.2021.
 • Rezolvarea și comunicarea rezultatului contestațiilor se va desfășura în data de 20.08.2021
 • Publicarea listei finale a planurilor de afaceri selectate pentru subvenționare, se va face pe site-ul proiectului ro până în data de 23.08.2021.

Erată privind actualizarea Anexei 22- Lista coduri CAEN eligibile