Asociaţia  Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru anunţă prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor de aplicație pentru selecţia partenerilor privaţi şi publici pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axă 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectiv specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC .

Scopul proiectului este operaţionalizarea infrastructurii sociale „Centru social-medical comunitar din Comuna Șag, județ Timiș”, proiect finanţat prin intermediul Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru, în cadrul Măsurii 2/6B – „Infrastructură socială și medicală”.

Pentru a facilita posibilitatea tuturor potențialilor parteneri de a-și manifesta intenția intrării în parteneriat cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru și pentru a evita situația imposibilității depunerii cererii de finanțare din cauza lipsei unui partener public și privat, noul termen limită de depunere a dosarelor este 26.04.2019, ora 14:00.

Pentru mai multe detalii puteți descărca anunțul de prelungire, precum și anunțul nr. 155/ 05.04.2019 și anexele, la butonul de mai jos.

Anunț publicat în data de 19.04.2019.