SESIUNE ÎNCHISĂ

Apel perioada 15 martie – 10 iunie

Anunț prelungire apel nr. 2 Descarcă
Anunț prelungire apelDescarcă

 

Ghid Măsura 3/6BDescarcă
APEL DE SELECȚIE M3/6B – detaliatăDescarcă
APEL DE SELECȚIE M3/6B – scurtăDescarcă
Anexa 1 – Cererea de finanțare 3/6BDescarcă
Anexa 2 – Model Studiu de FezabilitateDescarcă
Anexa 3 – Memoriu justificativDescarcă
Anexa 4 – Fișa măsurii 3/6BDescarcă
Anexa 5 – Declaratie încadrare IMMDescarcă
Anexa 6 – Cererea de finantare (proiecte de servicii)Descarcă
Anexa 7 – Model Hotărâre Consiliu LocalDescarcă
Declarație acord verificare și monitorizareDescarcă
Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIRDescarcă
Fișe evaluare generală M3/6BDescarcă