Asociaţia  Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi şi publici pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axă 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectiv specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Scopul principal al cererii de finanțare este obţinerea finanţării nerambursabile în vederea realizării de acţiuni specifice care constă în operaţionalizarea infrastructurii sociale „Centru social-medical comunitar din Comuna Șag, județ Timiș”, proiect finanţat prin intermediul Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru, în cadrul Măsurii 2/6B – „Infrastructură socială și medicală”.

Pentru mai multe detalii puteți descărca anunțul împreună cu anexele la butonul de mai jos.

Anunț publicat în data de 05.04.2019.