Prin prezenta, vă aducem la cunoștința că în urma Notificării cu Nr. 201302 din 17.06.2022 ca urmare a Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR si EURI) Asociația GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA TIMISUL DE CENTRU a beneficiat de suplimentarea alocării financiare a SDL cu următoarele alocări pe măsurile cuprinse în Strategia de dezvoltare locală:

  • MĂSURA 3/6B Promovarea activităților sportive, culturale și locale, precum și sprijinirea capacității administrative a societății civile cu un buget total de 100.000 EURO din alocarea FEADR
  • MĂSURA 5/6A Înființarea și dezvoltarea întreprinderilor cu un buget de 362,256.35 EURO din alocarea FEADR.
  • MĂSURA 6/2A Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă cu un buget total de 181,800.73 EURO din alocarea EURI

Ghidurile solicitantului pentru Măsura 3/6B și Măsura 5/6A se regăsesc în varianta consultativă pe mai jos, consultarea publică va avea loc în perioada 23.08.2022- 01.09.2022.

Propunerile și sugestiile publicului pot fi trimise pe adresa de email: contact@timisuldecentru.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunț, respectiv 01.09.2022.

Perioada estimată pentru deschiderea apelurilor de selecție pentru Măsura 3/6B și Măsura 5/6A este septembrie 2022.

Descarca anunt perioada de tranzitie:👇👇👇

ANUNT TRANZITIE

Descarcă Ghidul solicitantului pentru Masura 3/6B în varianta consultativă: 👇👇👇

GHID MASURA 3/6B

Descarcă Ghidul solicitantului pentru Masura 5/6A în varianta consultativă: 👇👇👇

GHID MASURA 5/6A